Despre noi

Biroul Executorului Judecătoresc Morcan Claudiu-Florin, înfiinţat în anul 2012 în Arad, cu competenţă pe raza Curţii de Apel Timişoara, vine în întâmpinarea dumneavoastră cu principii solide care urmăresc eficienţă orientată pe rezultat în realizarea executării silite.

Având o experienţă de peste opt ani în acest domeniu şi provenind din rândurile executorilor bancari, executorul judecătoresc împreună cu echipa formată din doi consilieri juridici şi un agent procedural, prin profesionalism, operativitate, creativitate şi dinamism, toate aflate în slujba clienţilor, duc la îndeplinire actul de executare silită.
Personalul din componenţa biroului este în continuă perfecţionare, fiind la zi cu modificările care au loc în legislaţia executării silite, astfel încât soluţiile oferite clienţilor noştri să fie cele mai potrivite.

Depunem cele mai mari eforturi pentru a vă oferi servicii de calitate, cu rezultate atinse în cel mai scurt timp posibil, adaptându-ne la situaţie prezentată de client. Fiecare solicitare are specificul ei, astfel că reintră în atribuţiile noastre acordarea de consultanţă în acest domeniu, precum şi rezolvarea cererilor cu celeritate.
În noi veţi găsi un aliat de încredere, vom răspunde prompt cerinţelor dumneavoastră şi vă vom asista în tot ceea ce este necesar pentru punerea în executare a dispoziţiilor instanţelor judecătoreşti şi a altor tiluri executorii.    

Cheltuielile de executare silită precum și onorariul executorului judecătoresc sunt reglementate de către OMJ nr. 2550/2006 modificat prin OMJ nr. 2561/2012.

Atribuții

Conform dispoziţiilor legale în vigoare, suntem competenţi a vă pune la dispoziţie următoarele servicii:

 • Punerea în executare a dispoziţiilor cu caracter civil din titlurile executorii;
 • Notificarea actelor judiciare şi extrajudiciare;
 • Comunicarea actelor de procedură;
 • Recuperarea pe cale amiabilă a oricărei creanţe;
 • Aplicarea măsurilor asiguratorii dispuse de instanţa judecătorească;
 • Constatarea unor stări de fapt în condiţiile prevăzute de Codul de procedura civilă;
 • Întocmirea proceselor-verbale de constatare, în cazul ofertei reale urmate de consemnarea sumei de către debitor, potrivit dispoziţiilor Codului de procedura civilă;
 • Întocmirea, potrivit legii, a protestului de neplată a cambiilor, biletelor la ordin şi a cecurilor;
 • Executări directe:
  • Evacuări;
  • Încredinţarea minorului sau stabilirea domiciliului minorului;
  • Vizitarea minorului;
  • Puneri în posesie, grăniţuiri, servituţi, predări de bunuri etc.
 • Executări indirecte:
  • Urmărirea mobiliară a creanţelor;
  • Urmărirea imobiliară a creanţelor.
 • Popriri
 • Constatarea unor situaţii de fapt şi inventarierea unor bunuri (art. 239 din Codul de procedură civilă);
 • Consultaţii în legatură cu constituirea actelor execuţionale;
 • Orice alte acte sau operaţiuni date de lege, în competenţa biroulu.

Competența Teritorială

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 188/2000, republicată, competenţa teritorială a Biroului Executorului Judecătoresc Morcan Claudiu-Florin poate fi exercitată pe toată raza teritorială a Curtii de Apel Timişoara, respectiv în judeţele Timiş, Arad şi Caraş Severin.

În ceea ce priveşte executarea silită prin poprire, notificarea actelor judiciare şi extrajudiciare, comunicarea actelor de procedură, recuperarea pe cale amiabilă a oricărei creanţe, competenţa Biroul Executorului Judecatoresc Morcan Claudiu-Florin din Arad, este la nivel naţional.

Plăți debite

În cazul în care aţi fost somat sau aţi primit un alt act emis de către  Biroul Executorului Judecătoresc Morcan Claudiu-Florin, sunteţi rugat să ne contactaţi.
Dacă doriţi să efectuaţi plata debitului, o puteţi face după cum urmează:

 • pentru sumele în LEI  prin virament în contul de consemnări nr. RO09BREL0002001663180101RON deschis la Libra Internet Bank, având ca beneficiar Birou Executor Judecătoresc Morcan Claudiu-Florin, CIF RO 30252778, sau prin depunere la oricare din sucursalele Libra Bank în contul de mai sus;
 • tot pentru sumele în LEI, prin virament în contul de consemnări nr. RO69UGBI0000292009340RON deschis la GARANTI BANK SA, având ca beneficiar Birou Executor Judecătoresc Morcan Claudiu-Florin, CIF RO 30252778, sau prin depunere la oricare din sucursalele Garanti Bank în contul de mai sus;
 • direct la sediul executorului judecătoresc din Arad, B-dul G-ral Vasile Milea nr.5-7, sc.B, ap.12, jud. Arad.

Info utile:

Acte necesare pentru deschiderea unui dosar nou de executare silită mobiliară, imobiliară, prin poprire şi a obligaţiilor de a face:

 • cerere de executare silită în 3 exemplare;
 • titlul executoriu în original sau în copie legalizată;
 • împuternicire/procură (atunci când creditorul este persoană juridică sau este reprezentat).
  Pentru a proceda la executarea silită ce are ca obiect recuperarea de creanţe, trebuie îndeplinită o condiţie privind creanţa, şi anume ca aceasta să fie certă, lichidă şi exigibilă.

Pentru transmiterea unei notificări, sunt necesare următoarele:

 • cerere notificare în 2 exemplare;
 • notificarea în 3 exemplare.

Dacă doriţi să participaţi la o licitaţie publică, aveţi nevoie de:

 • oferta de cumpărare pentru bunul care este vândut prin licitaţie;
 • dovada consemnării garanţiei de participare la licitaţie.

Adresă

BEJ Morcan Claudiu-Florin
B-dul G-ral Vasile Milea nr.5-7, sc.B, ap.12
Arad, România
Telefon 0357.419.075
Telefon mobil 0733.334.438
Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Rețele sociale

Formular de contact

captcha

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com